Aanmelding weekend


 1. voor leden

 2. Ja
  Nee

 3. Ja
  Nee

 4. Ja
  Nee

 5. Ja
  Nee

  € 13,00

 6. minimaal € 110 bij betaling in twee termijnen


 7. Gelieve bij uw betaling van de deelnemersbijdrage op postgiro 4744995 IBAN NL74 INGB 0004 7449 95 ten name van Orpheus Utrecht uw naam,adres en weekend van deelname, en indien van toepassing, uw lidcode te vermelden bij de omschrijving.


 8. U bent pas ingeschreven, zodra het door u vermelde bedrag is ontvangen op de bovenvermelde rekening van Orpheus.

  U krijgt een bevestiging van uw inschrijving per telefoon of per e-mail bericht. 9. or Annuleer