Orpheus ontvangt eervolle vermelding van jury Jos Brinkprijs 2011

Op 15 mei 2011 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tevens minister voor Homo-emancipatie, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart een Eervolle vermelding van de jury voor de Staatsprijs voor homo-emancipatie de Jos Brinkprijs 2011 uitgereikt aan Ferdi Hendriks, voorzitter van de genomineerde vereniging Orpheus. De vereniging Orpheus is hier trots op en zal zich ook de komende jaren blijven inzetten.

De vereniging Orpheus maakt sinds ruim 40 jaar de problematiek van homo/biseksualiteit in man-vrouwrelaties bespreekbaar. Hierbij richt de vereniging Orpheus zich op mensen in een dergelijk relatie zoals huwelijk, partnerschap of samenwonen. Tevens heeft ze aandacht voor hen die dit overwegen en op alle anderen die zich verwant voelen met deze problematiek.

Orpheus steunt mensen in deze “Orpheussituatie”. Doordat de vereniging bestaat uit lotgenoten biedt Orpheus haar leden en hulpvragenden vaak sneller en beter begrip en is er sprake van onderlinge steun.      
     
De vereniging richt zich op de drie partijen in een “Orpheussituatie”: de heteropartner, de homo / lesbische / biseksuele partner en de kinderen / jongeren uit het gezin. Dit alles met het uiteindelijke doel mensen tot volledige ontplooiing van zichzelf te laten komen. De acceptatie van de homoseksualiteit binnen de relatie door alle betrokkenen is van belang om te komen tot een maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit in zijn algemeenheid en binnen heterorelaties in het bijzonder.

De vereniging wil betrokkenen helpen de voor henzelf vaak onbegrijpelijke situatie van homo / lesbische / biseksuele gevoelens binnen een heterorelatie hanteerbaar te maken en daarmee ook begrip en respect af te dwingen in hun omgeving. Het gaat er daarbij niet om welke keuzes gemaakt worden, maar veel meer om het op gang brengen en houden van een bewustwordingsproces.   

Orpheus richt zich al meer dan 40 jaar op deze doelgroep vooral door de inzet van een grote groep vrijwilligers. Dit zijn bijna allemaal ervaringsdeskundigen die de hulp en steun die zij zelf hebben gekregen blijkbaar als zo belangrijk hebben ervaren, dat zij zich vervolgens zelf inzetten voor hun lotgenoten. De voornaamste activiteiten zijn:
• maandelijkse open avonden in de regio’s
• individuele huiskamergesprekken
• wandelingen voor hetero’s, homo/bimannen en lesbische/bivrouwen.
• weekenden voor hetero’s, homo/bimannen en lesbische/bivrouwen.      

De vereniging Orpheus spreek een groot compliment uit naar de vrijwilligers van het COC en Boris Dittrich voor hun gezamenlijke inzet voor vrijheid van seksualiteit, en respect voor je eigen gevoel en het gevoel van een ander. Vanzelfsprekend feliciteert de vereniging Orpheus de vrijwilligers van het COC hartelijk met de Jos Brink Prijs 2011.

 


Voorzitter Ferdi Hendriks en PR-medewerkster Helma Ketelaars

ontvangen een eervolle vermelding van Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tevens minister voor

Homo-emancipatie

 Video met interviews van de genomineerden