Lustrum Magazine

Orpheus heeft naar aanleiding van haar 45-jarig bestaan een magazine uitgegeven met 19 persoonlijke verhalen. Hierin vertellen mensen openhartig over hun ervaringen bij hun coming-out of die van hun partner in een heterorelatie.
Het magazine 'Orpheus, 45 jaar voor elkaar' is voor leden gratis (bij verzending € 3,50 aan porto), voor niet-leden € 4,50 (incl. verzendkosten € 8,00).
Het magazine 'Orpheus, 45 jaar voor elkaar' is te verkrijgen door het overmaken van het bedrag voor de bovenvermelde kosten inclusief verzendkosten op bankrekening NL74INGB0004744995 ten name van Administratie Orpheus onder vermelding van “Bestelling magazine”. Het magazine wordt u dan binnen een week toegestuurd naar het door u opgegeven adres.
Klik hier om uw bestelling door te geven.