{cbscrollpane align="left" width="784" }

Lidmaatschap

Opgaveformulier voor het lidmaatschap van Orpheus

Orpheus kent twee soorten lidmaatschap: het Individuele lidmaatschap en het Partner lidmaatschap. Jongeren (kinderen) kunnen geen lid worden. Als twee personen hetzelfde postadres hebben, of hiervan gebruik maken, kunnen ze in plaats van ieder afzonderlijk (individueel) lid te worden, gezamenlijk lid worden, het Partner-lidmaatschap. Beide partnerleden hebben dan dezelfde rechten en voordelen als de individuele leden. Ieder Individueel- of Partner-lidmaatschap ontvangt 1 Nieuwsbrief per uitgave. Elk lid krijgt een eigen, unieke lidcode waarmee hij/zij toegang krijgt tot het leden-deel van de website van Orpheus. Het verenigingsjaar, en daarmee het lidmaatschap, loopt van 1 januari tot en met 31 december. Ondergetekende(n) geeft/geven zich, tot wederopzegging, op als Individueel lid / Partner leden van de Landelijke Vereniging Orpheus

Individueel lidmaatschap (€32,50 per jaar) Partnerlidmaatschap (€50 per jaar)
Ik wacht op de acceptgiro Ik maak het bedrag over
Overmaken naar IBAN: NL74 INGB 0004 7449 95 t.n.v. ORPHEUS Ledenadministratie, Utrecht

Alleen groepen binnen Orpheus kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het adressenbestand, bijvoorbeeld om de leden op de hoogte te houden van hun activiteiten. Ik geef wel/niet toestemming om mijn adres ter beschikking te stellen aan anderen binnen Orpheus naast de ledenadministratie.

Ja Nee
Door het betalen van de contributie verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden voor het lidmaatschap van Orpheus. 
Het lidmaatschap wordt zonder schriftelijke opzegging steeds automatisch met 1 jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap moet plaatsvinden voor 31 december van het lopende verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken (Statuten art. 8, lid 3.). Bij (tussentijdse) opzegging vindt géén restitutie van contributie(s) plaats. Bij het beëindigen van uw lidmaatschap krijgt u in het daarop volgende jaar het verzoek om donateur te worden van Orpheus.


{/cbscrollpane}