Doelstelling


Orpheus wil de problematiek van homo-/biseksualiteit in man-vrouwrelaties bespreekbaar maken en richt zich op mensen in een man-vrouwrelatie zoals huwelijk, man-vrouwpartnerschap of samenwonen van een man en een vrouw, maar ook op hen die dit overwegen en op alle anderen die zich verwant voelen met deze problematiek.

Orpheus steunt mensen in de Orpheussituatie. Zij begrijpen elkaar vaak sneller en beter en kunnen elkaar tot steun zijn. Om deze steun daadwerkelijk te geven organiseert Orpheus door het hele land diverse activiteiten.

Orpheus wil mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren met elkaar in contact brengen. Kenmerkend voor de ontmoetingen is het samen kunnen praten over vragen als:

  • Hoe en met wie praat ik erover?
  • Hoe zal mijn partner, onze kinderen, onze familie etc. reageren als ik het vertel?
  • Wat betekenen homo-/biseksuele of lesbische gevoelens van een van ons voor onze relatie?

Orpheus richt zich zowel op de heteropartner en op de homo / lesbische / biseksuele partner.

Orpheus ziet het, naast opvang, steun en begeleiding bij persoonlijke problemen, ook als haar taak bij te dragen tot veranderingen in de samenleving. Door voorlichting, publiciteit en samenwerking met andere organisaties zal zij, waar nodig, haar stem laten horen.